Bệnh rối loạn tiền đình có nguy hiểm không ?

Xin cho hỏi về căn