Chìa Vôi

Những lợi ích từ cây chìa vôi

Những lợi ích chữa bệnh của cây chìa vôi Cây chìa vôi còn gọi là cây đau xương, bạch phấn đằng. Theo từ Hán, bạch là trắng, liễm là thu, nên có tên vị thuốc bạch liễm. Chìa vôi là một loại cây nhỏ, mọc leo, dài chừng 2 – 4m, toàn thân nhẵn, có tua cuốn đơn hình sợi. Lá đơn xẻ thùy chân

Một số bài thuốc dân gian từ cây chìa vôi

Một số bài dân gian thuốc chữa bệnh từ cây chìa vôi Dây chìa vôi là một loại cây nhỏ, mọc leo, có tua cuốn nhỏ hình sợi, ở gốc thường có củ bám vào. Cây có thân dây tròn nhẵn, có phủ phấn trắng. Do thân như chiếc que cắm vào bình vôi, nên có tên là “dây chìa vôi”. Lá đơn, có hình dạng thay
Hotline 24H Mua Hang Online